Italienexpert: Något liknande har aldrig skett förut

7:37 min

Den politiska krisen blir djupare i Italien. Något liknande har aldrig skett i landet, säger Bruno Tiozzo, juridisk sakkunnig, i P1 Morgon.

Det politiska kaoset fortsätter i Italien och landet verkar nu närma sig ett nyval.

– Man gör ju ett försök först till en regering som lär bli en teknokratregering bestående av experter, att den ska få en majoritet i parlamentet. Det lär ju inte ske eftersom både Femstjärnerörelsen och Lega kommer att rösta emot regeringen. Och så kommer nyval att utlysas inom 60 dagar mitt i sommaren. Och det har aldrig skett förut, säger Bruno Tiozzo, juridiskt sakkunnig som har jobbat vid Italiens statsrådsberedning och som kandiderar till kommunfullmäktige för Moderaterna till P1 Morgon. 

Hur anmärkningsvärt är det som sker i italiensk politik?

– Något liknande har aldrig skett förut. Så det är högst anmärkningsvärt. En del spekulerar om de bägge partierna som försökt bilda regeringen, framförallt Lega har varit medvetet provokativ för att man vill nå fram till ett nyval, säger Bruno Tiozzo.

Varför vill de ha ett ytterligare nyval?

– I de lokala valen som har hållits sedan i mars har Lega gått fram kraftigt och Femstjärnepatiet har hållt sina ställningar. Så allt tyder på att de partierna kommer att öka ytterligare i ett val. Skulle Lega återgå till de allierade i högerkoalitionen, så skulle högerkoalitionen få en majoritet i ett nyval. Samtidigt finns det en möjlighet att Lega inte kommer att återgå till högerkoalitionen utan kommer att ställa upp i en allians med Femstjärnerörelsen. Då kommer Femstjärnerörelsen bli det stora oppositionsparti och som kanske vinner valet nästa gång, säger han.

Sannolikheten är stor att det blir nyval är i landet. Från EU:s håll är det sista man önskar. Oro finns över att den rådande politiken Italien med sänkta skatter och höjda avgifter ska leda fram till ett gigantiskt budgetunderskott. Det i sin tur ska leda fram till till en ännu kraftigare marknadsreaktion, menar Susanne Palme, EU-reporter.

– Blir det en teknokratregering, anses ju den som ska leda regeringen att man vill städa upp Italiens ekonomi och det är vad EU önskar. Men frågan är om det är politiskt möjligt med en sådan regering, säger hon.