Tallar pallar inte för älgen

1:29 min

Älgarna orsakar stora skador på tallskogen i Halland just nu. Det är nämligen som så att de käkar upp den.

Christer Kahlén, viltspecialist på Skogsstyrelsen, berättar om konsekvenserna det får.

– Det är inte så kul för markägare att plantera tall och sen se att den är uppäten. Sen blir det artfattigt landskap och påverkar den biologiska mångfalden.