Otillräckliga kunskaper på boende i Uddevalla

1:26 min

Inspektionen för vård och omsorg anser att personalen vid korttidsboendet på Rosenhäll i Uddevalla inte har tillräckliga kunskaper i bemötande.

"Personalen har inte haft tillräckliga kunskaper för att kunna utföra sitt arbete", skriver Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i sitt beslut.

Ändå går Ivo inte vidare med ärendet eftersom socialnämnden i Uddevalla har påbörjat ett förbättringsarbete när det gäller det punkter som Ivo kritiserat.

Det är anhöriga till en brukare som har anmält korttidsboendet.

De anhöriga har haft synpunkter både på personalens bemötande mot brukaren men också mot dem som anhöriga och, enligt anmälan, känt att de inte har kunnat kommunicera med personalen. Och att det inte heller har blivit bättre efter att de har påtalat bristerna.

Efter kritiken har socialnämnden i Uddevalla konstaterat att det finns brister i bemötandet och Ivo fyller på med att det finns kunskapsbrister hos personalen – både när det gäller bemötandefrågor och värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Personalen har helt enkelt inte tillräckliga kunskaper för att utföra sitt arbete konstaterar Ivo.

Dessutom påpekar Ivo att dokumentationen av arbetet inte har varit tillräcklig eller skett enligt lagstiftningen.
 
Ivo är däremot nöjd med att socialnämnden i Uddevalla har påbörjat ett förbättringsarbete när det gäller de här frågorna. Därför avslutar man ärendet för tillfället men kan komma att följa upp hur förändringsarbetet fungerat längre fram.

P4 Väst söker Uddevalla kommun för en kommentar