Kanalchef Kent Nilsson: P4 har en mycket viktig roll vid kriser

1:21 min

Den här veckan är det nationell krisberedskapsvecka. Vid händelse av en kris har Sveriges Radio och då särskilt P4 en speciell uppgift, säger P4 Västmanlands kanalchef Kent Nilsson.

– Sveriges Radio har ju ett särskilt uppdrag från staten att vara beredskapsradio. P4 som finns över hela landet, lokalt i alla län, har ett extra uppdrag att sköta den bevakningen, säger kanalchef Kent Nilsson.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som anordnar krisberedskapsveckan.

Här i Västmanland kommer kommunerna att genomföra olika informationsaktiviteter om hur man kan förbereda sig för kriser i samhället.