Ett år efter storbranden i oljehamnen – Cassandra Oil krävs på bevisning

1:35 min

Idag är det exakt ett år sedan storbranden i oljehamnen i Västerås. Men den rättsliga tvisten mellan Cassandra Oil och Länsförsäkringar är fortfarande inte avgjord.

Den 28 maj 2017 utbröt en häftig brand i oljehamnsområdet i Västerås. Det var en explosion på företaget Cassandra Oil som sysslade med återvinning av bland annat bildäck och plast.

Cassandra Oil har krävt 40 miljoner kronor i försäkringspengar, men Länsförsäkringar Bergslagen har vägrat att betala, eftersom man hävdar att det experiment som orsakade branden inte var ordinarie verksamhet.

Parterna har mötts i Västmanlands tingsrätt under vintern. Men det har inte gått att bevisa något, eftersom Cassandra Oil inte lämnat in de tillstånd  som Länsförsäkringar Bergslagen krävt att få se.

Men just idag, på årsdagen efter branden, har Västmanlands tingsrätt bestämt att Cassandra Oil måste gå försäkringsbolaget till mötes och visa upp samtliga tillstånd  från miljö och hälsa i Västerås och Mark- och miljödomstolen i Nacka.

I avvaktan på det är tvisten pågående och Länsförsäkringar Bergslagen betalar inte ut någon ersättning.