Avloppsutredningen: Ingen tvångsanslutning

1:40 min

Många fritidshusägare har protesterat mot att deras avlopp måste tvångsanslutas till de kommunala vatten- och avloppssystemen för 150-200 000 kronor. En ny utredning föreslår en flexiblare lösning.

– Vårt förslag är kommunerna ska kunna acceptera enskilda lösningar där fastighetsägarna löser detta själva, antingen att de går ihop några stycken eller ordnar det själva, säger Anders Grönvall, särskild utredare.