Ständigt pågående publicering om klockringning i Växjö

11 min

Ibland brukar ansvariga utgivare tala i vårt program om pågående publiceringar. Alltså ungefär att faktauppgifter i artiklar är rörliga och att sanningen kommer att visa sig med tiden.

Frågan är om inte något slags rekord slagits i den genren de senaste veckorna.

 

För i historien om kyrkklockorna i Växjö har turerna varit många. Flera redaktioner har varit inblandade och de slutgiltiga beskeden om vad som faktiskt hänt varit många.

Bakgrunden är att Smålandsposten, i samband med att muslimska församlingen i Växjö fått godkänt att hålla böneutrop, publicerade en artikel om att Katolska kyrkan i stan fått avslag på sin ansökan om att ringa i kyrkklockorna.

En nyhet som fick stor spridning både i Sverige och internationellt, innan fakta kollades upp och historien vartefter började korrigeras.

Den senaste turen kom i veckan. Så blev det rätt nu då?