Här planeras Hertsöns nya badhus

0:27 min

På torsdag väntas Stadsbyggnadsnämnden i Luleå att ta beslut om var det nya badhuset på Hertsön ska byggas.

Nämnden föreslås godkänna stadsbyggnadsförvaltningens förslag att placera det nya badhuset nordväst om Hertsöskolan, på området som idag innehåller en mindre restaurangbyggnad och ett grönområde.

Läget bedöms vara mest lämpat utifrån ytbehov, närhet till busshållplats, anslutande gång- och cykelvägar samt parkering.