Floden som har fått egna rättigheter

1:47 min

Under året som gått har idén om att ge naturen rättigheter spridit sig över världen. I april beslöt högsta domstolen i Colombia att landets del av Amazonasskogen ska ges juridiska rättigheter, men Whanganuifloden på Nya Zeeland var den första floden i världen som fick egna rättigheter.

Hör mer om floden med egna rättigheter i Vetandets värld.

Beslutet som togs i maj 2017 betyder att alla som nyttjar Whanganuiflodens resurser måste ta hänsyn till hur det påverkar hela floden, allt från skogarna runt omkring ner till alger och fiskar som lever i den. 


Det är ursprungsbefolkningen, maorierna, runt floden som i decennier kämpat för att deras natursyn ska respekteras. Gerrard Albert är en av dem som förhandlat fram den nyazeeländska flodens rättigheter.
  
– En del kommer motsätta sig förändringen, men då får vi övertyga dem om att vi måste jobba med floden och med varandra, förklarar han. 
 
Floden har alltså samma juridiska status som en person. I praktiken fungerar det på samma sätt som när ett företag har skyldigheter och rättigheter.

Ett år efter att lagen klubbades igenom har floden inte varit inblandad i några tvister, enligt Gerrard Albert.

– Det känns bra. Men skulle det behövas så finns två personer valda att föra flodens talan.