Sanering av kemikalier väntas ta en vecka

Idag inleddes saneringen i den fastighet i Västra Torup där det för någon vecka sedan hittades en större mängd kemikalier.

– Det känns väldigt bra att saneringen kommer igång, säger Sven-Inge Svensson, miljöchef i Hässleholms kommun.
 
Det är avfallsbolaget Sysav som genomför saneringen och den väntas ta i alla fall veckan ut.
 
Kemikalierna kommer till största del destrueras genom förbränning när de forslats bort.
 
Fram till att saneringen är färdig har kommunen fortsatt ambulerande vakter vid fastigheten.