Västlänkens stationer får fler spår

0:30 min

Det är stationerna Haga och Korsvägen som får fyra spår i stället för två.

Det har sedan tidigare varit klart att stationerna ska förberedas för att längre fram kunna bygga fler spår, men nu blir det dubbelt så många från start.

– Med denna utbyggnad kan vi utveckla angränsande banor och ta emot mer trafik, säger Bengt Rydhed, t.f. regiondirektör för Trafikverket Väst i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för fler spår vid stationerna Haga och Korsvägen uppgår till en halv miljard kronor. Kostnaden ryms i den befintliga budgeten för Västlänken på 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde.