Skogen inte bara kapital – det är ett sätt att leva

1:55 min

Nu har skogsägaren Lennart Östlund i Boda i norra Västmanland blivit en riksdagsfråga. Helena Lindahl (C) är kritisk till skogspolitiken i Sverige.

I början av maj rapporterade vi om Lennart Östlund. En tredjedel av hans skog, 22 hektar, har gjorts till naturreservat, trots att Lennart själv aldrig sagt ja till det.

Helena Lindahl (C), riksdagsledamot från Västerbottens län, frågade miljöminister Karolina Skog (MP) om det verkligen ska gå till såhär. 

– Vi resonerar på olika sätt. Jag tycker myndigheter kan vara mer aktsamma. Många skogsägare har haft skogen i generationer.