Försöker bryta tabu kring mens - så att flickor kan gå i skolan

1:51 min

I många fattiga länder undviker flickor och unga kvinnor att gå i skolan när de har mens.

Men på flera håll i världen försöker myndigheter och organisationer nu bryta sociala tabu och introducera nya produkter för att flickor ska kunna få samma möjlighet till utbildning som pojkar.

– Menskoppen läcker inte, så nu kan jag till och med cykla. Jag känner mig fri, berättar Rachel från Kitgum i norra Uganda, i en kampanjfilm som försöker få flickor och unga kvinnor att börja använda den billiga och återanvändbara menskoppen istället för anda mensskydd.

Studier visar att flickor och unga kvinnor i Afrika ofta håller sig hemma från skolan när de har mens, vilket innebär att många kan missa upp till en femtedel av sin skolgång.

Anledningen är att engångsbindor är så dyrt att många är hänvisade till bitar av tyg, blad, tidningspapper, skumgummi och andra billiga material. Lösningar som sällan fungerar. 

Detta i kombination med sociala tabu och bristande sanitetslösningar på skolorna gör att det svårt att vara där under menstruationen. För att inte tala om hälsoriskerna med att använda orena mensskydd.

På senare år har säkra värdiga sätt att hantera mens på allvar seglat upp som både en jämlikhetsfråga och en utvecklingsfråga i många fattiga länder.

Runt om i Afrika drivs kampanjer dels för att bryta sociala tabu runt att prata om mens, men också konkreta lösningar för att underlätta för flickor och kvinnor att röra sig ute i samhället under sin menstruation.

En lösning som nu lanseras på bred front är just menskoppen, en liten återanvändbar silikonkopp som samlar upp blodet och som inte behöver tömmas under en hel skoldag.

Och en ny studie från Lunds universitet på flickor i Tanzania visar positiva resultat. Koppen har potential att förändra livet för miljoner flickor, men mer arbete måste till för att bryta sociala tabu.