Kvinnohistoriska i Umeå välkomnar nytt museum i Stockholm

2:16 min

Maria Perstedt, museichef på Kvinnohistoriskt museum i Umeå, tycker det är bra med fler perspektiv.

Kulturnytt har tidigare rapporterat om att Stockholms kvinnohistoriska har lanserats som ideell förening. Och tillförordnad chef, Lina Thomsgård, menar att halva befolkningens historia omöjligt kan rymmas mellan fyra väggar. Därför ska de istället lyfta ut museet till olika platser i Stockholm.

Kvinnohistoriskt museum i Umeå har fram till nu varit Sveriges enda. Och museichef, Maria Perstedt, menar att det finns många olika historier som går att berätta på många olika sätt.

Det finns så många olika sätt att jobba med kvinnohistoria. Det behöver definitivt inte vara inrymt i en byggnad, utan det finns mängder av olika sätt att prova nå ut med det här som är jätteviktigt. Det finns mycket viktiga saker att få sagt.

Maria Perstedt vill trycka på att hon är glad över nyheten att ett till kvinnohistoriskt museum ska öppna, och menar att olika aktörer i olika städer jobbar utifrån olika förutsättningar. Att ha ett museum som är utspritt över Stockholm ser hon inte som ett problem för den råda tråden, snarare som en spännande idé. Men Kvinnohistoriskt museum i Umeå håller till kulturhuset Väven, vilket har varit ett sätt att skapa en fysisk mötesplats.

Fördelen med att ha en fysisk plats att vara på är ju att man kan utveckla en relation med en lokal publik främst. Alltså de som har möjlighet att besöka en fysiskt. Det här med att människor möts och pratar om de här frågorna är ju det är ju det viktiga för oss.

Kulturnytt har tidigare rapporterat om Moderaterna i Umeå som har gått till val med budgetlöftet att lägga ned Kvinnohistorisk museum i Umeå, då de anser att det kostar för mycket för invånarna. Pertedt anser därför att det är positivt att fler aktörer pratar om kvinnohistoria.

Jättebra att det kommer in flera som är intresserade att bygga perspektiv kring de här perspektiven. Och jag ser också att ju fler vi blir, desto tydligare blir behovet att prata om kvinnohistoria. Så jag ser det som att vi blir starkare ju fler vi blir!