Metro över Öresund kan bli verklighet

2:26 min

Planerna på en ny Öresundsförbindelse, en tunnelbanelinje mellan Malmö och Köpenhamn, ska intensifieras.

De båda städerna tillsätter nu ett särskilt råd med representanter från näringslivet och universitet som ska som ska driva arbetet framåt.

Socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Jag är glad att det finns ett intresse från många företag som redan idag verkar i regionen som hjälper till att visa nyttan och värdet av att vi knyts närmare samman.

– Det behöver vi för att så snart som möjligt få Öresundsmetron på plats, säger hon.

Tågen ska avgå varannan minut och på 20 minuter ska man kunna ta sig mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn, vilket är ungefär dubbelt så fort som idag och just tidsbesparingen ska göra att fler personer kan jobbpendla över Öresund säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Vi går från 800 000 till 1,3 miljoner arbetsplatser som nås inom en timme. Arbetsmarknaden växer, säger hon.

Tunneln som man hoppas ska stå klar 2035 beräknas kosta cirka 40 miljarder kronor och är tänkt att finansieras av biljettintäkter, EU-medel och överskott från Öresundsbron.

Varken den danska eller den svenska regeringen har ännu tagit ställning till projektet.

Att koppla in Malmö på Köpenhamns metronät har utretts sedan 2011 och är en av flera planer på en ny fast förbindelse som ska komplettera Öresundsbron som förväntas nå sin maximala trafikkapacitet runt år 2035.

I Helsingborg har man i årtionden argumenterat för en tåg- och vägförbindelse med Helsingör, något som nu utreds av de två länderna.

Lite längre söderut, i Landskrona, hoppas man istället på det så kallade Europaspåret, en tågförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn.
Men förbindelserna i Helsingborg och Malmö behöver inte ställas mot varandra säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

– Från skånskt håll och även på den på den danska sidan, i vår gemensamma trafikcharter, har vi identifierat att de här två förbindelserna spelar olika roll och behövs båda två, säger hon.