Kriminella gäng sprider oro i skolor

2:44 min

En handfull släkter och kriminella nätverk står bakom de parallella rättssystem som finns i Angered i Göteborg.

Nätverken behåller sin makt genom hot och våld och problemen finns ända ner på lågstadiet.

Göteborg har flest områden i landet som pekats ut av polisen som särskilt utsatta och de kriminella nätverken behåller sin makt genom ett stort våldskapital.

– Det förekommer att vi har barn ända ner i lågstadiet. De vet att de har en speciell position i området och de har möjlighet att mobilisera ett våldskapital. Man kallar till sig andra om det blir en situation och de vet alla andra elever också, säger Håkan Franck som jobbar med otillåten påverkan på polisens nationella utvecklingscentrum.
 
Hur kan det gå till?

– Har man en mobiltelefon så går det på några minuter, så har man ett gäng utanför skolan. Man har syskon som är äldre och det kan vara mycket äldre som kommer till skolan och talar om hur det ska gå till, säger Håkan Franck.

Patrick Gladh, rektor på Angeredsgymnasiet, beskriver en händelse då flera män tog sig in på skolan och attackerade en elev. 

– Det var en väldigt hätsk stämning och det var säkert 40–50 personer i det här utrymmet, berättar Patrick Gladh.

– Det var gissningsvis 8–10 stycken, i ålder 30+ som inte tillhörde skolan, säger han.

Händelsen är ett exempel på det våld och den makt som en handfull stora släkter och nätverk utövar i nordöstra Göteborg.

Göteborg har flest områden i landet som pekats ut av polisen som särskilt utsatta med parallella samhällsstrukturer.

De kriminella nätverken tar lagen i egna händer och behåller sin makt med ett stort våldskapital. Angeredsgymnasiet har råkat ut för flera incidenter.

– Alla vet vem som är vem. Alla vet vilka nätverk man tillhör om man nu tillhör ett nätverk, säger Patrick Gladh.

Vad händer om du bråkar med fel person?

– Då kommer vederbörande med halva släkten eller nätverket för att sätta sig i respekt och visa vem det är som bestämmer, säger Patrick Gladh.

Barnen kommer inte undan de vuxnas jakt på pengar och makt.
Saaja Al-Saidan har bott i Hammarkullen i 20 år. Hon är aktiv i föreningslivet och med tre egna barn så blir hon arg när hon ser hur barnen präglas av de vuxnas konflikter.

– Det blir ju så när du alltid pratar med dina barn eller framför unga människor om hur viktigt och bra du är. Det är ingen annan som är lika bra, om hur mycket pengar du har och vad du kan göra. Och då blir ju barnen till slut programmerade, säger hon.

– Egentligen är det synd om de här människorna för de tror att de äger världen, men det gör ju ingen, säger Saaja Al-Saidan, boende i Hammarkullen.