GÖTAÄLVBRON

Bussar går före båtar vid bron många vill passera

1:55 min

Värmeböljan och den gassande solen har ställt till problem för den snart 80-åriga Götaälvbron och de gamla klaffarna där. Sjöfartsverket och Göta Kanalbolaget är kritiska mot begränsade tider för broöppningar i sommar.

För att minska risken för att bron inte ska gå att stänga och att det ska leda till trafikstopp för bland annat bussar och spårvagnar så har tiderna för broöppningar i sommar begränsats till nätter och förmiddagar.

– Vi gör i snitt en broöppning per dag för handelsfartyg och en broöppning per dag för fritidsbåtar. Det kan under semesterperioden röra sig om kanske fyra broöppningar på ett dygn, säger Trafikkontorets enhetschef, Michael Ernfors.

Göta Kanalbolagets vd skriver i ett öppet brev att begränsningarna är olyckliga för besöksnäringen och Sjöfartsverket menar att Vänersjöfarten drabbas.

Trafikkontoret i Göteborg anser att intressena måste vägas mot varandra på bästa möjliga sätt.

– Vi har 24 busslinjer och vi har fyra spårvagnslinjer som går över Götaälvbron där vi transporterar 750 000 passagerare per vecka över bron, säger Michael Ernfors.

– Vi kommer naturligtvis ha en dialog med Sjöfartsverket och är det möjligt att öppna så gör vi det.