Ny rapport om svenska museers arbete med att nå bredare publik

3:17 min

I en ny rapport från Riksantikvarieämbetet presenteras nu en samlad bild av bland annat forskning och svenska museernas egna arbete med att nå en större och bredare publik.

De senaste åren har det varit ett stort fokus kring arbete med mångfald bland museipubliken för att göra till exempel kulturarv tillgängligt för så många som möjligt.

Den vanligaste besökaren på våra centralmuseer var under 2017 välutbildade kvinnor, enligt en rapport från Myndigheten för Kulturanalys.

Sedan ett år tillbaka har Riksantikvarieämbetet i ansvar att samla och utveckla arbetet kring de svenska museerna och presenterar nu en ny rapport kring arbetet med publiken och besökarna på Sveriges museer. Anna Lihammer har tillsammans med Sara Ali skrivit rapporten "Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv", och enligt henne går meningarna isär mellan vad å ena sidan forskningen och å andra sidan museerna själva ser som hinder för publiken att komma.

– Man tycker att museet är för osynligt, man tycker att det handlar om marknadsföringshinder. Medan forskningen ofta diskuterar andra frågor som vem som känner sig välkommen till exempel.
 
Vad museerna själva tror hindrar publiken från att besöka just deras museum skiljer sig alltså från vad forskningen säger enligt Anna Lihammer. Den slutsatsen drar hon utifrån en enkät som myndigheten skickat till runt 1500 svenska museerna. Endast en tredjedel svarade, så det är deras svar som finns representerade i rapporten. 

70 procent av de som svarade menade att publikhindren handlar om yttre faktorer: för dyrt inträde, öppettider etc. Alltså egentligen inte så mycket i hur man själva jobbar med innehållet. I rapporten refereras till forskning som å andra sidan snarare pekar på det är innehållet i utställningar som påverkar vilka som kommer. Att forskning och museerna som svarat på enkäten landar i så olika slutsatser ser Anna Lihammer inte som något problem, snarare en intressant utgångspunkt för en diskussioner. 

– Det behöver inte vara ett problem, men det är intressant att det är olika. Då kanske är detta också kan vara ett sätt att mötas och diskutera de här olikheterna.

I rapporten finns förutom enkäten, en sammanställning av både forskning och tidigare besöksundersökningar. Myndigheten har även besökt ett 50 tal museer runt om i landet för att fråga om verksamheten. I rapporten presenteras flera exempel på hur landets många och väldigt olika museer jobbar med sin publik: specialsatsningar, modevisningar, quiz, till och med datingkvällar. Och sociala medier så klart. Där lyfts Livrustkammaren fram som exempel med sitt framgångsrika Facebook-konto där historiska föremål sätts i nutida sammanhang.

– Genom sociala medier så kan vi ju också finnas där våra användare finns. Vi kan skapa dialog med dem, med historieintresserade och kanske med de som inte är så intresserade av historia.