Valet 2018 i Västerbotten

Valet till regionfullmäktige: Detta vill Moderaterna

5:20 min

Niklas Sandström toppar Moderaternas lista till regionfullmäktige. Moderaterna vill korta vårdköerna och se över arbetsmiljön för sjukvårdspersonalen.

- Vi vill korta vårdköerna genom att över hela landet satsa 6,1 miljarder till sjukvården. För Västerbottens del innebär det ett tillskott på 158 miljoner.

Moderaterna vill också se över arbetsmiljön för personalen inom vården och höja OB-ersättningen. Förlossningsvården ska få mer pengar likaså, mödravård och barnavård. Barnmorskeförbundet vill ah en barnmosrka per förlossning.

- Det är upp till professionen att bestämma hur det ska se ut. Politiker ska inte detaljstyra. säger Niklas Sandström.