Revisorer kritiserar Uppsala kommuns säkerhetsarbete

2:29 min

Nu pågår Krisberedskapsveckan för att belysa vad samhället och du själv kan göra vid exempelvis krig eller katastrofer.

Samtidigt kritiseras Uppsala kommun i en rapport för brister i säkerhetshetsskyddet.

Det var i slutet på förra året som rapporten från revisionsfirman KPMG landade hos Uppsala kommun.

I rapporten riktas kritik mot att det saknas ett systematiskt arbete med att säkerhetspröva personal i kommunen.

- Det stämmer inte. Vi har ett strukturerat sätt att hantera det, säger Anders Fridborg, säkerhetschef i Uppsala kommun.

Men i granskningsrapporten skriver revisorerna att säkerhetsläget, och ett ökat antal incidenter, gör att kommunen borde snabba på arbetet med att säkerhetspröva sin personal.

I sammanfattningen av rapporten skriver revisorerna också att bristerna i säkerhetsskyddet ”skapar risker både för kommunen, enskilda och rikets säkerhet”.

Frågan är då om icke-säkerhetsklassad personal kan ha tagit del av hemliga handlingar?

- Nej, det är inte min bedömning, säger Anders Fridborg.

I ett yttrande skriver kommunledningskontoret att arbetet med att förbättra krisberedskapen hade påbörjats redan innan revisorernas rapport kom i höstas.

Och nu ska övningsverksamheten stärkas och en översyn av säkerhetsskyddet pågår, enligt kommunen.