Rödgröna vill kapa kostnader för hyrpersonal

2:01 min

De skenande kostnaderna för hyrpersonal var i fokus när majoriteten i Region Uppsala presenterade sin budget. Men moderaterna tycker att det saknas konkreta förslag.

Akademiska sjukhuset dras med stora och växande underskott, från 60 miljoner minus till 120 miljoner minus hittills i år. Orsaken är framförallt personalflykt: Sjuksköterskor slutar och ersätts med dyrare sköterskor från bemanningsföretag.

De skenande kostnaderna för hyrpersonal stod i fokus idag när de rödgröna presenterade sin budget. Majoriteten vill satsa 113 miljoner kronor 2019. Pengar som bland annat ska användas för att förstärka ST- och AT-läkarutbildningarna. Vivianne Macidisi framhåller satsningen som ett sätt att göra sjukhuset till en mer attraktiv arbetsgivare.

– På vissa avdelningar ser vi att trenden är oroväckande med alldeles för mycket hyrpersonal och det kostar ju väldigt mycket. Vi behöver jobba från två håll, både behålla personal och utbilda mer personal.

Men oppositionsrådet Stefan Olsson tycker att reformpaketet saknar konkreta åtgärder för att bryta de skenande kostnaderna. 

– Sjuksköterskor pratar ju om att de har alldeles för tunga arbetsvillkor, att de inte är nöjda med schemaläggningen, att de saknar möjlighet att göra karriär och inte är nöjda med lönen. Varför diskuterar man inte de problemen?