Nytt resecentrum lagom till 400-årsjubileum

1:51 min

Frågan har stötts och blötts i åratal i Sundsvall och många resenärer har irriterats över avståndet mellan tågstationen och busstationen. Men när det blir år 2021 ska ett nytt resecentrum stå klart.

Stationsbyggnaden ägs numera av Sundsvalls kommun och det vitkalkade huset ska finnas kvar men med en del tillbyggnader där gångbron över banvallen kanske blir den största synliga förändringen.

Det nya resecentrat ska ligga där järnvägsstationen finns idag och kommer att byggas ut med en bussterminal för åtta bussar och tågperrongerna kommer också att byggas om och breddas.

Målet är att förbättra kollektivtrafiken och underlätta byten mellan tåg och buss. Det beräknas kosta 167 miljoner, varav Trafikverket ska stå för drygt 71 miljoner kronor.