Vill få bukt med erosionen i södra Sverige

1:39 min

Fyra myndigheter presenterade i dag sin gemensamma satsning mot erosion och översvämning i södra Sverige.

Lena Sommestad är landshövding i Halland:

– Det viktigaste är att vi tillsammans med kommunerna kommit överens om att bilda en kustsamverkan så att vi tillsammans kan se vad vi kan göra för att möta de klimatförändringar som kommer.

Hon tycker inte att myndigheterna är sent ute.

– Jag tycker att myndigheterna har jobbat väldigt offensivt i de här frågorna. Men det är en svår fråga och många har sökt svar, framför allt hur man får finansiering, säger Lena Sommestad.

Det var länsstyrelserna i Skåne och Halland samt de två myndigheterna SGU, Statens Geologiska Undersökningar och SGI, statens geotekniska institut, som idag mötte Skånes och Hallands kommuner i Malmö.

Lena Söderberg, generaldirektör för SGU, och hon säger så här om den kritik som framförts från kommuner i framför allt Skåne om att det är svårt att få entydiga svar om hur stranderosionen kan och får bekämpas.

– Det här är ett fantastiskt fint initiativ, att vi nu bildar Kustsamverkan Skåne Halland där vi nationella myndigheter, kommunala företrädare och länsstyrelsen kan sitta ned tillsammans och säga - vad är det som behövs just hos oss?

– Vi ser verkligen fram emot det här, vi nationella myndigheter behöver ju en samtalspartner också, vad är det för behov som regionerna har, reflekterar Lena Söderberg.

Det är oklart när det nya samarbetet kommer att resultera i så kallade skarpa beslut, men Hallands landshövding Lena Sommestad tycker ändå att det innebär ett stort och viktigt steg.

– Jag tror att man redan ser konkreta resultat. Vi ser ju här i Skåne att det finns stränder där man jobbar med strandfodring redan till exempel.

– Men jag hoppas att man också kommer att märka att vi kommer ut med bra information, om hur också enskilda kan se på den här frågan med stranderosion och havsnivåhöjning, för mycket ansvar ligger ju också på enskilda fastighetsägare, säger Lena Sommestad.