Valet 2018

Polisen: Hot mot politiker fler än vi känner till

4:26 min

Aldrig har det varit så lätt att få kontakt med politiker som med hjälp av dagens sociala medier. Det medför att det är lättare att hota och trakassera men många väljer att inte anmäla, ett stort problem, enligt polisen.

Var fjärde förtroendevald blir hotad eller trakasserad på grund av sitt politiska uppdrag, enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2016.

Men trots att hot och trakasserier tros vara utbrett bland politiker, är det ytterst få fall som hamnar hos polisen.

Carina Wutzler (M) är kommunalråd i Vellinge och en av många som tagit emot hot för sitt politiska engagemang.

– Man tar åt sig väldigt mycket av det här, när man går inpå och kanske börjar gå på ens familj och hota med att man vet vem som är ens barn. Det är svårt att inte bli berörd av sånt och då kan man också fundera på ska man vara förtroendevald om det är sånt som ska komma med det.
 
Eftersom det är valår i år väntas situationen vässas ytterligare. Det är åtminstone vad som hände i samband med förra valet. Därför har polisen förberett sig särskilt, just inför i höst.

– Jag är ganska övertygad om att det handlar om ett stort mörkertal, säger Tony Pallon, sektionschef för brottsoffer och personsäkerhetssektionen i region Syd.
  
Vad får dig att säga så?

– Med tanke på den information man får av säkerhetsansvariga när man är ute och pratar med dem är det ett större antal hot som förekommer. Men det finns en ovilja att anmäla det bland politikerna.

Varför är det så?

– De vill inte skylta med sitt namn och allt det här, runt om det.
 
Socialdemokraten och kommunalrådet i Eslöv, Johan Andersson, är en annan drabbad skåning.

– Varje gång man går till ett personangrepp som inte handlar om politiken i sig eller är direkta hot mot familjen så funderar man igenom sitt uppdrag. Någonstans finns det alltid en gräns för vad man vill och ser man då olika delar på internet eller på andra dolda sajter så funderar man kring sin egen säkerhet också.

Varken Johan Andersson eller Carina Wutzler har kopplat in polis när de hotats.

– Ja, antagligen för att det oftast blir nedlagt och att det inte leder till någonting, då tror jag att man inte tycker att det är någon mening. Sedan tror jag också att det handlar om att lite får man tåla, säger Wutzler.

Men påståendet att det inte är lönt tillbakavisas av Tony Pallon vid polisen.

– Det lönar sig alltid att göra en anmälan, sedan går det inte alltid att reda ut det. Men anmäler man inte det, då blir det definitivt inte gjort någonting.

Enligt justitieminister Morgan Johansson (S) skulle en skärpt lagstiftning kunna träda i kraft redan nästa år. Men för att den ska få någon verkan krävs först att politiker börjar anmäla vad de utsätts för.