”Dåligt stöd för män som vill sluta slå”

1:05 min

Män som frivilligt söker hjälp för att stoppa ett våldsamt beteende mot kvinnor får i dag sällan den hjälp och stöd som behövs – det trots att behandling inom kriminalvården kan ge goda resultat, det skriver regeringens utredare på DN Debatt.

Det kan sticka i ögonen på vissa personer att man skulle ge stöd till våldsamma män, men brottsliga handlingar som ännu inte har skett bör förebyggas, skriver regeringens utredare Nils Öberg, som också är Kriminalvårdens generaldirektör, tillsammans med utredningssekreterare Charlotte Eklund Rimsten.

För att minska mäns våld mot kvinnor föreslår de bland annat att ett system av rikstäckande specialiserade mottagningar byggs upp och att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda hjälp för våldsutövare.

De vill också se att myndigheter samordnar sina insatser kring våldsamma individer och att det startas ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling som kan ta fram behandlingsprogram.

Rättsväsendet måste också bli bättre på att identifiera och lagföra män som utövar våld mot närstående, skriver de.