Kriminella gäng sprider oro i skolor – ända ner i lågstadiet

2:44 min

En handfull släkter och kriminella nätverk står bakom de parallella rättssystem som finns i Angered i Göteborg. Nätverken behåller sin makt genom hot och våld och problemen finns ända ner på lågstadiet.

Göteborg har flest områden i landet som pekats ut av polisen som särskilt utsatta och de kriminella nätverken behåller sin makt genom ett stort våldskapital. 

– Det förekommer att vi har barn ända ner i lågstadiet. De vet att de har en speciell position i området och de har möjlighet att mobilisera ett våldskapital. Man kallar till sig andra om det blir en situation och de vet alla andra elever också, säger Håkan Franck som jobbar med otillåten påverkan på polisens nationella utvecklingscentrum.
 
Hur kan det gå till?

– Har man en mobiltelefon så går det på några minuter, så har man ett gäng utanför skolan. Man har syskon som är äldre och det kan vara mycket äldre som kommer till skolan och talar om hur det ska gå till, säger Håkan Franck som jobbar med otillåten påverkan på polisens nationella utvecklingscentrum.
 
Patrick Gladh rektor på Angeredsgymnasiet står i entrén till skolan och beskriver en händelse då flera män tog sig in på skolan och attackerade en elev.

– Det var gissningsvis 8 - 10 stycken vuxna som inte tillhörde skolan, berättar Patrick Gladh.