Flygförseningar efter brand på F21

Måndagskvällens brand på F21 påverkar fortfarande på tisdagsmorgonen flygtrafiken vid Luleå airport.

En brand i en reservkraftstation på flygflottiljen F21 har påverkat den civila flygtrafiken på Luleå airport, där inga plan kunnat landa eller lyfta efter klockan åtta på måndagskvällen.

Nu på tisdagsmorgonen har flygplatsen öppnat igen, men fortfarande påverkas trafiken, fram till omkring åttatiden: två morgonavgångar till Arlanda är inställda, medan ytterligare två flyg har fått starttiden framskjuten. Detaljerna hittar du på Swedavias hemsida.