BORÅS

Nationella minoriteterna glöms bort i valet

3:06 min

De nationella minoriteterna är inget som prioriteras i partiernas politik inför valet, varför är det så? Och behövs det en särskild politik för de nationella minoriteterna?

I snart tio år har Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar haft stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk so kom till 2010.

Har de politiska partierna gjort tillräckligt genom lagen? Hör diskussion mellan dannikebon Agneta Rimpi, som sitter i sametinget, och Robert Simonovic som är rom och som jobbar på arbetslivsförvaltningen på Borås stad.