Ändrade vindar minskar ozonlagret

2:03 min

Minskad mängd ozon i delar av stratosfären oroar forskare. Men det kan bero på ändrade vindar, visar ny forskning från bland annat NASA.

Hör mer om Susan Solomon och hennes upptäcker på ozonhålet i Vetandets värld.

Både hålet i ozonlagret över Antarktis och den globala koncentrationen av ozon i övre stratosfären har ökat de senaste 15 åren tack vare Montrealprotokollet som begränsar användningen av ozonförstörande kemikalier – vilket är goda nyheter för livet på jorden.

Men mellan år 1998 och 2016 minskade ozonhalten i den lägre stratosfären från tropikerna till 60:e latituden, det vill säga i höjd med Uppsala på norra halvklotet.

Forskare har tidigare föreslagit att detta kan bero på utsläpp av kortlivade klorflorkarboner som bland annat används som lösningsmedel i målarfärg, säger Susan Solomon, professor i atmosfärskemi vid MIT och som  under 1980-talet upptäckte kemin bakom ozonhålet i Antarktis.
 
– Vi har fått de långlivade kemikalierna under kontroll, men vi har inte lyckats kontrollera de kortlivade beståndsdelarna. Men det är väldigt osannolikt att det är de som orsakar detta.

I den nya studien av NASA:s satellitdata har forskarna på nytt analyserat förändringar i ozonlagret mellan 1998 och 2016 och bekräftar den minskade ozonhalten i den lägre stratosfären.

Men istället för kemikalier visar datormodellen att den drivande mekanismen är en ökad transport av ozonfattig luft från tropikerna ut mot polerna. Det visar att naturlig variation är en mer trolig förklaring, anser Susan Solomon.

– Klimatsystemet är kaotiskt. Det finns sann slumpmässighet i själva meteorologin och det är sannolikt det som det beror på. Men vi behöver fler mätningar för att veta med säkerhet.

Referens: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018GL077406