STUDIO ETT TISDAG 29 MAJ

Direkt från Angered: Hur ska vi få ett tryggt samhälle för alla?

20 min
  • Göteborg har flest områden i landet som pekats ut av polisen som särskilt utsatta.
  • Områdena präglas av parallella samhällsstrukturer, kriminalitet och låg tillit till rättssamhället och de kriminella nätverken behåller sin makt genom ett stort våldskapital.
  • Hör Studio Ett med gäster direkt från Hammarkullen i Göteborg.