Så gick den hemliga operationen till

4:07 min

På fyra dagar fick Operation Jean Nicot in 724 kilo felmärkt tobak och 41 405 illegala cigaretter. "Det är ett jätteproblem", säger Gürsu Öncü från Tullverket.

I Blekinge finns i dag cirka 185 försäljare av tobaksprodukter, av dessa undersöktes 47 stycken i samband med operationen. Myndigheterna valde bland annat att prioritera bort större kedjor.

Vi valde att göra tillsynerna synkroniserat på flera olika platser, just för att man inte skulle hinna gömma undan illegal tobak.

– Vi har genomfört oanmälda tobakstillsyner hos näringsidkare, med både poliser, tullare, skatteverket och kommunernas tobakshandläggare. Och vi valde att göra tillsynerna synkroniserat på flera olika platser, just för att man inte skulle hinna gömma undan illegal tobak, berättar Kikki Dyrvold från Polismyndigheten.

Majoriteten av den illegala tobaken kommer från de stora tobaksfabrikerna i Polen och Tyskland.

Vi pratar om ett skattebortfall på 1,36 miljoner kronor – vilket är en rätt stor summa på lilla Blekinge med 160 000 invånare.

– Bara under denna insatsen med de 724 kilona, pratar vi om ett skattebortfall på 1,36 miljoner kronor – vilket är en rätt stor summa på lilla Blekinge med 160 000 invånare, säger Gürsu Öncü från Tullverket.