Försäkringskassan: Fler sjukskrivna innebär fler avslag

2:18 min

Andelen som får sin sjukpenning indragen har fyrdubblats på tre år. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora och flest drabbade finns i länen i norr. I Västernorrland fick närmare 15 procent sin sjukpenning indragen.

– Vi vet ju att Norrlandslänen om man tar Jämtland och Västernorrland till exempel, har ju haft historiskt höga sjukpenningtal jämfört med riket. När man tittar på de regionala skillnaderna som haft ett högt sjukpenningtal har en högre andel avslag. Och de som har ett lågt utgångsläge har också lägre avslag, säger Försäkringskassans chef för sjukförsäkringen Lars-Åke Brattlund.

Enligt Försäkringskassan finns det ett samband mellan en generellt större andel som är sjukskrivna i ett län och att fler där också får sin sjukpenning indragen. Vad som ligger bakom det sambandet krävs det dock mer analys av, enligt Försäkringskassan.

I studien från ISF är variationerna stora, i Norrbotten till exempel fick 23 procent sin sjukpenning indragen efter 180 dagar förra året jämfört mot drygt 5 procent i Östergötland. I Västernorrland fick närmare 15 procent sin sjukpenning indragen.

Samtidigt har andelen som totalt sett över landet fått sin sjukpenning indragen fyrdubblats på tre år, trots att lagen inte ändrats. Från 1,2 procent år 2014 till 5,8 procent i fjol. Men det är inte konstigt enligt Försäkringskassan. Lars-Åke Brattlund menar dels att regeringens mål om att antalet sjukpenningdagar ska minska till nio stycken per person och år 2020 har spelat in. 

– Den viktigaste delen är att vi hinner med de bedömningar som vi tidigare inte hunnit med. Vi tillsköts ju medel i slutet av 2015 för att bättre hinna med de vi inte hann med de olika bedömningarna som vi ska göra i rehabkedjan, säger han.

– Vi kan också se att de bedömningar vi gör överensstämmer i dag mer med lagstiftningen än vad de gjort tidigare, fortsätter Lars-Åke Brattlund. 

Ni har inte gjort det ni skulle ha gjort tidigare alltså?

– Vi har inte gjort det, helt rätt.