Skarv med mask i magen flyger sämre

Inälvsparasiter kan påverka sjöfåglars förmåga att flyga, visar en studie från universitetet i Liverpool.

Forskare har på ett finurligt sätt lyckats mäta antalet parasiter på vilda skarvar med hjälp av endoskop.

Sedan har de med hjälp av pyttesmå elektroniska mätare registrerat hur mycket energi de individuella fåglarna förbrukar när de flyger, dyker eller vilar.

De kunde se att det är just under flygning som det går åt mycket mer energi om fåglarna har mask i magen, och det har förstås stor betydelse för en fågel som måste flyga för att skaffa mat till sig själv och sina ungar.

Källa: 2018. The energetic cost of parasitism in a wild population. The journal Proceedings of the Royal Society B