Nytt system ska hjälpa dig att slänga rätt

1:58 min

För att verkligen veta att kläder som lämnas till återvinning hamnar hos en seriös insamlare håller ett nytt certifieringssystem på att tas fram.

På uppdrag av Nordiska rådet har flera nordiska organisationer tagit fram ett förslag på ett certifieringssystem för klädinsamling. Syftet är att hjälpa den som vill skänka sina kläder och textilier för att veta om insamlaren är seriös och att det tas omhand på ett bra sätt. Bland annat är tanken att de godkända insamlingsbehållarna ska märkas med en särskild klisterdekal.

Tidigare har P4 Östergötland berättat om föreningen Hjälp till Öst som har ställt upp en klädinsamlingscontainer på återvinningsstationen vid Ica Klockaretorpet i Norrköping. Föreningen som inte har något tillstånd för sin container går inte att nå via mail eller telefon och finns inte heller i Skatteverket eller Bolagsverkets register. Om kläderna går till social verksamhet i Östeuropa som de uppger är oklart.

Anna Fråne på IVL, Svenska Miljöinstitutet som har drivit projektet ser verkligen ett behov av ett certifieringssystem för att hjälpa den som lämnar sina kläder.

– Det är svårt för konsument att ha koll på det här. Tanken med det nya systemet är att man som konsument ska få ett kvitto på att man får en garanti på att textilerna man lämnar in tas om hand på ett bra sätt, säger Anna Fråne till Sveriges Radio.

Förslaget håller nu på att behandlas i Nordiska rådets styrgrupper men det är inte klart när och om det kommer att gå igenom.

– Vi har lämnat ett förslag om hur vi tänker att det ska gå till och hur aktörerna måste arbeta för att bli certifierade. Vi får se om det blir en implementering av systemet, vi hoppas på det, säger Anna Fråne.