Nya åtgärder mot barnäktenskap

1:38 min

Regeringen presenterar i dag nya åtgärder mot utländska barnäktenskap.

  • I dag presenterar regeringen nya åtgärder mot barnäktenskap.
  • Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, och barn- äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren ska presentera åtgärderna.
  • I Sverige är det förbjudet att ingå äktenskap om man är under arton år. Har äktenskapet ingåtts utomlands erkänns det även i Sverige, förutsatt att ingen av makarna har anknytning till Sverige, eller är under femton år.