Förlossningsvården

Inför befarat kaos på förlossningen: Chefer avsäger sig ansvar för arbetsmiljön

2:40 min

Tre vårdenhetschefer på Länssjukhuset Ryhov har skriftligen avsagt sig arbetsmiljöansvaret i sommar.

Alla tre vårdenhetschefer på förlossningsavdelningen, BB-avdelningen och gynekologavdelningen på Länssjukhuset Ryhov har skriftligen avsagt sig arbetsmiljöansvaret i sommar. Det här för att de inte kan garantera att det är en bra arbetsmiljö för barnmorskor och barnsköterskor på avdelningarna.

– Skrivelsen är gjord förutsatt att bemanningen inte löser sig till sommaren, säger Johan Skoglund som är Kvinnoklinikens verksamhetschef och som tagit emot skrivelsen.