SKL: Politiker måste inse allvaret

3:15 min

Intresseorganisationen SKL stöttar och utbildar kommunerna där politiker hotas och hatas i sociala medier. En viktig del är att politikerna ska inse att det är ett problem och inget "man får tåla" i jobbet.

Var fjärde förtroendevald blir hotade, enligt Brottsförebyggande rådets siffror från 2016. Enligt polisen är det fler som hotas men som av olika anledningar inte polisanmäler.

Intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, utbildar och stöttar kommunerna i arbetet mot hot och hat.

– Dels behöver de stöd i det förebyggande arbetet men sen behövs det utbildning till våra förtroendevalda för att överhuvudtaget få dem att se att det är ett problem, säger Lena Langlet, samordningsansvarig för demokratifrågor på SKL.

Precis som politiker sagt till P4 Malmöhus så tar även SKL upp att det finns inbyggt att "lite ska man tåla".

– Vi har stöd av regeringen att faktiskt ha möjlighet att utbilda förtroendevalda på plats i kommunerna, säger Lena Langlet.

Även de politiska partierna har en del av ansvaret i att jobba med den här frågan - inte minst när det gäller de politiker som inte är förtroendevalda, säger Langlet. Hon understryker vikten av att anmäla för den som drabbas.

– Här behöver kommunerna också se till att det både rapporteras och anmäls för om varje händelse rapporteras så kan du till slut polisanmäla även om den enskilda händelsen inte är ett brott.

SKL har samarbetat med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, för att lära sig mer om hat och hot mot politiker.