Bohusbanan kan gå i västlänkentunneln

Fler tåg kan gå den kommande Västlänken i Göteborg efter Trafikverkets besked att fyra spår byggs genom Västlänkens stationerna.

Tunnelns kapacitet kan då öka från 16 tåg i timmen till 24 tåg i timman. Det skriver Västtrafik i ett pressmeddelande.

Det innebär också att Bohusbanan kan köra genom Västlänken. Då kan den planerade Brunnsbo station kopplas till Västlänken, med kortare restider som följd. Restiden från Brunnsbo station till Haga beräknas bli 9 minuter, jämfört med dagens 18 minuter som det tar att resa motsvarande sträcka med buss och spårvagn.

Resorna blir också mindre sårbara för förseningar och andra störningar, eftersom att tågen kan gå tätare och kan passera förbi varandra i tunneln.
Det innebär också att Västtrafik kan vända tåglinjer vid Korsvägen och tågen slipper köra till Almedal för att vända, allt enligt Västtrafik.