Franska riksgälden: Gröna statsobligationer behöver inte vara dyrare

1:51 min

Gröna statliga obligationer, som används för att finansiera miljöprojekt, behöver inte bli dyrare än konventionella statsobligationer, enligt franska riksgälden. En kritik mot gröna obligationer är att de är dyra eftersom en noggrann rapportering måste göras om bland annat hur stora utsläppsminskningar de lett till.

Hör mer om grön finansiering i miljöprogrammet Klotet.

Frankrike var nummer två efter Polen att ge ut en statlig grön obligation, det vill säga att staten lånar pengar för att finansiera projekt som minskar miljö- och klimatutsläppen.

– Vi har visat investerare och finansmarknaden att det är möjligt för en stat att ge ut gröna obligationer till samma pris som konventionella statsobligationer, säger Anthony Requin, som är chef för franska Riksgälden.
 
Den svenska regeringen överväger att göra som Frankrike. En utredning har lagts fram men inget beslut om en statlig grön obligation i Sverige är fattat.

Anthony Requin anser att det är viktigt att rika länder är med och bygger upp marknaden så att utvecklingsländer med stora investeringsbehov kan använda gröna obligationer för miljöinvesteringar. 

Den lilla önationen Fiji som redan drabbats av havsnivåhöjningen har gett ut en statlig grön obligation för att få pengar till klimatanpassning.
 
– Det är ett tillräckligt bevis på att marknaden för gröna obligationer har blivit tillräckligt mogen, säger Anthony Requin.