Norwegian ställer in direktlinjer till USA

1:28 min

Flygbolaget Norwegian kommer inte att fortsätta med två av sina direktlinjer från Stockholm till USA och enligt flygbolaget är det till stor del på grund av den nya flygskatten.

Det handlar om linjerna mellan Stockholm och Las Vegas och den från Stockholm till Oakland, San Fransisco och de ställs in från och med kommande vinter, uppger Norwegian för Ekot och tillägger att det finns flera orsaker till beslutet.

– Till stor del beror det på flygskatten, men också på en allmän politisk ovilja för att satsa på och utveckla linjenätet i Sverige, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Den nya flygskatten började gälla från och med april i år och har sedan den kom på förslag varit omdebatterad. Under en period hotade Alliansen att fälla regeringen om inte planerna på en ny flygskatt drogs tillbaka. Samtidigt har också opinionsundersökningar visat att en stor del av svenskarna är positivt inställda till flygskatten.

Enligt Charlotte Holmbergh Jacobsson var flygskatten samtidigt bara en av anledningarna till att man valt att inte fortsätta med två av direktlinjerna till USA. Man upplever också att man inte har fått gehör från politiker när man visat på en vilja för att utveckla flygplatsen Arlanda och göra den till en hubb för långflygslinjer.

– Vi märker att det inte finns något intresse från politikernas sida, säger Charlotte Holmberg Jacobsson.

Men finansmarknadsminister Per Bolund säger att Norwegians bekymmer knappast kan spåras till flygskatten, och han menar flyget samtidigt har skattefördelar på andra områden.

"Flyget är sedan tidigare subventionerat genom lägre moms och undantag från bränsleskatter. Trots detta verkar Norwegian ha så dålig lönsamhet på vissa linjer att de inte klarar av den senaste tiden uppgång i bränslepriser. De behöver nog snarare se över hur de sköter sina affärer än skylla det på en i sammanhanget låg flygskatt," säger Per Bolund i en skriftlig kommentar till Ekot.