Färnstrand får lägre resultat än Lönnbark av närmaste medarbetarna

2:34 min

Förtroendet för regiondirektörens sätt att leda har sjunkit rejält sedan Johan Färnstrand tog över efter Svante Lönnbark. Det visar den senaste medarbetarenkäten.

I en serie inslag har vi berättat om problemen inom Region Gävleborg. Det har handlat om brister i styrning och kränkande särbehandling på kommunikationsavdelningen.

Och nu kan P4 Gävleborg också avslöja att regiondirektörens resultat i medarbetarundersökningen är väsentligt sämre än företrädaren Svante Lönnbarks.

– Han är en duktig ledare, det är ingen tvekan om det. Men vi utgår från det resultat vi har och gör en åtgärdsplan, säger Färnstrand.

I enkäten har 16 chefer och topptjänstemän som finns allra närmast regiondirektören svarat.

Och Johan Färnstrand hymlar inte med att resultatet är för lågt.

– Jag ligger lägre än det snitt vi har haft eller de mål vi har. Och det är för lågt, säger han.

Johan Färnstrand tillträdde i början av 2017 och en av hans åtgärder har varit att minska antalet personer i koncernledningen.

I dag består den av sex personer plus regiondirektören själv.

Noterbart är att tre av sex personer valt att sluta, det är kultur- och kompetensdirektör Gun Hedlund som går i förtida pension, Hållbarhetsdirektör Lars Sjödin som går tillbaka till Ockelbo kommun och så personaldirektören Karin Rystedt som lämnat för Sundsvalls kommun.

Men Johan Färnstrand sätter inte likhetstecken mellan avhoppen och hans ledarskap.

– Jag har inga sådana spekulationer. Jag frågar och pratar med dom. 

Vad säger de då?

– Det får du fråga dom om. Men det är inte min uppfattning.

Känner du att du har dina närmaste medarbetares förtroende?

– Ja, det tycker jag att jag har. Och vi har en sådant klimat att min närmaste omgivning säger till.

Tommy Berger, socialdemokratiskt regionråd, säger sig också han ha förtroende för regiondirektören trots de svaga resultaten i medarbetarenkäten.

– Vi har goda erfarenheter av det dryga år han arbetat, säger Tommy Berger.