Allt färre vill bli lärare

1:44 min

För att det ska finnas tillräckligt med lärare i skolorna framöver så skulle 8000 fler personer behöva börja på lärarprogrammen varje år. Men istället minskar antalet något. Det framgår i en rapport som släpps av universitetskanslerämbetet i dag.

– Intresset för särskilt lärarutbildningar skulle behöva öka betydligt, det har vi i och för sig sett tidigare också, men det är nu väldigt uppenbart, säger Marie Kahlroth som är utredare på universitetskanslerämbetet.

Minskningen i antalet nybörjare på lärarutbildningar är visserligen liten det senaste läsåret, det rör sig om hundra personer. Men det är ändå relevant eftersom det skulle behöva öka - väldigt mycket. I dag börjar omkring 13 700 på lärarutbildningar varje år.

– Om man tänker sig att lärarbehovet skulle täckas fullt ut av behöriga lärare skulle antalet nybörjare behöva öka med mer än 8 000. Det är en massiv ökning det är frågan om, det är per år det skulle behövas en sån ökning.

På Malmö universitet tror lärarstudenterna Mikaela och Felicia att det kan bero på yrkets dåliga rykte.

– Jag tror att det har ett väldigt dåligt rykte i samhället, både med lönen och att det är väldigt mycket arbetsbelastning. Man gör allt, utom att undervisa typ.

– Det som mycket finns i media, hur lärare blir utbrända och jobbar väldigt hårt och har väldigt mycket administrativt arbete som kanske tar över.

Lärarstudenten David är inne på samma spår.

– Det är ett sånt brett ansvar för ibland en alldeles för låg peng i mångas ögon, säger han.