Söker nytt grundvatten – från luften

1:47 min

Sveriges geologiska undersökningar, SGU, söker nu efter nya vattentillgångar – från luften. Bland annat i Östergötland.

I veckan startar flygmätningar i områden som varit drabbade av mycket låga grundvattennivåer, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.

 – Det är självklart viktigt att ha en bra och säker dricksvattenförsörjning. Och detta är ett led i att noggrannare kartlägga våra grundvattenresurser. Och framförallt då i de här risk- och bristområdena.

– Och det handlar om de områden som har haft problem eller har problem, eller där vi tror att det kommer att bli problem.

En 500 kvadratmeter stor ram lyfts och flygs sedan via helikopter trettio meter upp i luften över olika landmassor. Man kan sedan via elektromagnetiska vågor läsa av vad som döljer sig under jorden. Det ända ned till ett djup på 200 meter.

I ett område med 3 000 kända brunnar ska nu 65 000 nya mätpunkter tas fram och ge en helt ny geologisk karta i 3D.

– Undersökningarna i Östergötland är ungefär 450 kvadratkilometer och vi beräknar att det tar ungefär åtta till tio arbetsdagar. Och metoden går faktiskt att göra markbaserat också, men då hade det tagit några år att täcka samma yta.

Man har tidigare testat metoden som kallas TEM på Gotland och Öland. Under sommaren och hösten ska man undersöka mark och jordlager även i Västergötland och Örebro.

– Vår arbetsuppgift är att ta fram ett underlag som kommuner kan gå vidare med sedan.

– Och förhoppningen är att vi ska kunna peka ut ett antal områden som ser bättre ut där kommuner skulle kunna gå vidare och göra provborrningar.

Analyserna från de mätningar som nu ska genomföras väntas vara klara först i slutet av året. Mätningarna i endast Östergötland beräknas att kosta drygt fyra miljoner kronor. Men det är n förhållandevis billig samhällskostnad för att på sikt kunna säkra nya vattentillgångar, menar Peter Dahlqvist

– Man ska ju jämföra det också med vad det kostar att borra. Eller vad man tjänar på att hitta en ny grundvattentäkt. Då är de här pengarna snabbt inräknade.