Kan bli retroaktiva strafftullar på elcyklar

2:34 min

Kinesiska elcyklar kan beläggas med strafftullar i efterhand. Det förslag som presenterats ligger på närmare 200 procent av importpriset.

– Situationen är rätt så allvarlig i och med retroaktiviteten, det vill säga att bolag kan tvingas betala tull för cyklar som redan kommit till EU, säger Björn Strenger, jurist på Kommerskollegium.

Importen av kinesiska elcyklar har ökat kraftigt samtidigt som priserna gått ner, och efter en granskning tycker EU-kommissionen nu att man har bevis för att det handlar om prisdumpning och subventionering från kinesiskt håll.

Senast 20 juli väntas ett förhandsbesked om det här innebär att EU går vidare och inför strafftullar på elcyklar från Kina.

Men även cyklar som redan kommit till EU kan beläggas med tullar i efterhand. Sedan i början av maj måste alla kinesiska elcyklar registreras, och siffror som Ekonomiekot begärt ut från Tullverket visar att det kommit över 10 400 elcyklar värda närmare 35 miljoner kronor till Sverige sedan dess.

För konsumenter som redan har köpt sin cykel av ett bolag här i Sverige finns det ingen risk för krav i efterhand. Det gör det däremot för importbolagen. Och nu är det många cykelimportörer som hör av sig till Kommerskollegium och är oroliga.

 – Det handlar framförallt om den ekonomiska osäkerheten som gör det omöjligt för företagen att veta vad den elcykel som de importerar i dag kommer att kosta när den väl kommer till EU, säger Björn Strenger.

– Många gånger är det importtider på en till fyra månader. Det betyder att det kan vara cyklar som är på väg över världshaven som kommer att ha ett helt annat pris när de kommer fram än vad de hade när de lämnade Kina, säger Björn Strenger som är jurist på Kommerskollegium.
 
Och det är inga små belopp det handlar om. Går EU på den europeiska cykellobbyns linje blir det tullar på 189 procent av importpriset. Men den svenska cykelbranschen är tudelad kring tullfrågan.

Vissa, som Cycleurope Sverige som står bakom märken som Crescent och Monark med tillverkning här, tycker att det är rimligt att europeiska bolag skyddas från osund konkurrens.

– Det är tullar på vanliga cyklar. Så det är logiskt att det kommer på elassisterade cyklar också och det kommer naturligtvis att gynna Europa positivt, säger vd Jonas Netterström.

EcoRide har hanterat situationen genom att flytta produktion till Polen. Framöver kommer deras kinesiska fabrik bara att producera cyklar som ska säljas utanför EU.

– Vi hade redan planerat att starta upp produktion i Polen, men uppstarten har blivit påskyndad i och med EU:s utredning, berättar vd Mårten Nydahl.

Att det här i Sverige införts subventioner på elcyklar samtidigt som EU alltså rör sig mot att införa tullar skapar en ovanlig situationen, menar Björn Strenger, jurist på Kommerskollegium.

Hittills har omkring 40 000 personer ansökt om att få den subvention som infördes tidigare i år och som ligger på 25 procent av cykelpriset, eller som mest 10 000 kronor.

– Det blir en lite absurd situation, att den ena ger och den andra kanske tar i fortsättningen. Och det blir ju naturligtvis ett gynnande av de bolag som tillverkar elcyklar inom EU, säger han.