Hajar och rockor – så funkar deras sjätte sinne

2:06 min

Både hajar och rockor kan känna av elektriska fält. Men de använder detta sinne på olika sätt – hajar för att jaga och rockor för kommunikation.

Hajar och rockor har ett elektriskt organ som ger dem ett sjätte sinne. I en aktuell studie har forskare undersökt dessa organ i detalj och hittat skillnader inte bara i hur hajar och rockor beter sig utan även i hur deras organ fungerar på cellnivå.

Både hajar och rockor använder det elektriska sinnet till att upptäcka bytesdjur. Men rockor kan också använda det till att kommunicera med andra rockor av samma art. För att bättre förstå hur de gör det har forskarna undersökt djurens beteende i labb.

Där såg de att hajar reagerar likadant på elektriska signaler i alla frekvenser medan rockor reagerar starkare på signaler med låg frekvens.

– Eftersom rockorna använder det till att kommunicera med andra artfränder är de mer fininställda på vissa frekvenser. Så det var intressant, tycker jag, säger Carin Magnhagen, fiskbiolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.
 
Samtidigt upptäckte forskarna att kemiska processer med kalium -, calcium - och cadmiummolekyler fungerar på olika sätt i hajarnas respektive rockornas celler. Det är grundforskning som hjälper oss att förstå djuren bättre, men just metodiken gjorde studien speciellt spännande, tycker Carin Magnhagen.
 
– Det är en välgjord studie och intressanta resultat. Särskilt att de har jämfört de allra minsta beståndsdelarna med hur de faktiskt beter sig tycker jag var en fördel.

Referens: Bellono et al.: Molecular tuning of electroreception in sharks and skates. Nature 2018