Hur hanterar vi osäkerheten kring klimat och kemikalier?

6:56 min

Inom de flesta miljöfrågor finns det olika osäkerheter och en brist på kunskap. Hur påverkar detta de vetenskapliga riskbedömningar som görs inom olika miljöområden?

Magnus Andersson från Uppsala ställer dagens fråga om osäkerhet kring klimat och kemikalier och hur detta hanteras av forskare och beslutsfattare.

Ullrika Sahlin, som forskar om osäkerhet vid Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet, svarar på dagens fråga och berättar om hur hon bedriver sin egen forskning i ämnet.