Nu är krisberedskapsveckan igång

2:36 min

Nu den här veckan är det krisberedskapsvecka.

Då ska människor få information om hur man klarar översvämningar, stora bränder, elavbrott, terrordåd och andra kriser.

– Det man bör tänka på, det är att uppfylla sina fyra grundbehov, som vi brukar prata om: att man ska ha tillgång till vatten, mat, värme och kommunikation. 
 
Omar arbetar på Norrköpings Kommun där han samordnar beredskapen.

– Norrköpings Kommun kommer tillsammans med de övriga kommunerna i länet, att sända reklamfilmer rörande krisberedskap. I Norrköping lokalt, så kommer vi att stå i Ingelsta Shopping vid tre tillfällen och där förmedla den här informationen och visa vad den gemene kommuninvånaren kan ha i sin krislåda.

Att göra en krislåda

En krislåda är en särskild låda för att samla sådant som konserver, pasta, ris, vattendunkar, filt, stormkök, batteridriven radio och ficklampa. Carina Karlund är säkerhetssamordnare i kommunen Ljungby. Carina berättar mer:

– Om jag stoppar alla de här sakerna i en låda. Då har jag de samlade. Jag vet var de är, för när jag inte har ström, jag har inte värme, jag har inte vatten, och så ska jag hitta alla de här grejerna som jag har utplacerade på olika ställen i mitt hem, det är ganska svårt. Så samlar man allting då i en låda, så vet man att den här lådan står här och här har jag grejerna.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap delar också ut en broschyr som heter "Om krisen eller kriget kommer" som innehåller en checklista för mat, värme, vatten, kommunikation och annat vi kan behöva i en sådan situation. En än mer lättläst version finns på DinSäkerhet.se.

Frivilliga personer hjälper till 

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Men det är kommuner och länsstyrelsers ansvar att anordna aktiviteter och informera om hur vi kan vara förberedda inför krisen. Skulle något hända, finns även frivilliga personer i Sverige som kan hjälpa till. Ylva Jonsson Strömberg är chef på Röda Korsets och arbetar med hjälp i katastrofer:

– Dels är ju vår stora styrka att vi finns i hela Sverige på väldigt många små orter. Ja vi är närvarande där kriserna händer och vi har volontärer som kan hjälpa till med allt från första hjälpen, medmänskligt stöd, krisstöd, vi kan öppna upp våra kuper, dit man kan ta sig om man har råkat ut för nånting. Vi kan dela ut kläder om du har blivit av med dem.