Förskoleupproret

"Svårt att förbereda studenterna på den verklighet som väntar"

3:26 min

Samtidigt som tusentals förskolelärare protesterar mot dåliga arbetsvillkor får en ny kull förskolestudenter alldeles snart sina examensbevis. Även om det är svårt att förbereda studenterna, kan det finnas ljus i i mörkret.

– Vi har levt i en tid som har romantiserat chefer och styrning, att man tror att man kan kommendera fram kvalitet. Idag inser de flesta att det funkar inte att minska resurserna och öka kraven, så det finns en motreaktion, säger Mats Olsson, adjunkt på förskoleprogrammet vid Malmö universitet. 

Samtidigt tror han att det är svårt att förbereda studenterna på den verklighet som väntar. Forskning visar att 73 procent av landets kommuner överstiger Skolverkets riktlinjer för storlek på barngrupper. Där Skolverket rekommenderar 12 barn i en småbarnsgrupp ser verkligheten helt annorlunda ut, med grupper på 20 barn på flera håll. 

– Jag har absolut inget bra svar på hur man ska kunna träna på det. Allvaret är ju att man kan riskera att bli cynisk om man känner att man inte räcker till, att man inte kan ge den omsorg och trygghet som jag vet att många längtar efter att dela med sig av. Då är risken stor att man snabbt ger upp.