SKL utreder bidragsrobotar

2:20 min

Robotar som socialsekreterare. Sveriges kommuner och landsting ska nu utreda om det är lämpligt att använda robotar för att göra bidragsbedömningar.

– Det är lite oklart hur långt man kan gå. Det här är ju nya grejer med automatisering. Vi behöver ta hänsyn till exempel till den enskilde individens integritet, säger Leif Klingensjö på SKL.

Igår berättade P4 Uppland att Uppsala kommun ska börja ta hjälp av en robot för att behandla ansökningar om socialbidrag. Programvara som kommunen köpt in ska hämta in uppgifter från till exempel Skatteverket, Försäkringskassan och CSN som sen ligger till grund för storleken på bidraget. 

Modellen finns på flera håll i landet, men olika kommuner har gått olika långt. Trelleborgs kommun låter roboten också fatta själva besluten, Uppsala vill avvakta men kan tänka sig att följa efter.

– På sikt kanske det är så att vi känner oss trygga med roboten och att den får göra hela beslutsvägen, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef på försörjningsstöd i Uppsala kommun. 

Samtidigt utreds alltså just nu frågan av Sveriges kommuner och landsting. En aspekt man tittar på är frågan om juridiskt ansvar när myndighetsutövning läggs på en maskin. 

– Vi ska ha stor ödmjukhet inför den problematiken och vi utreder det nu som sagt, säger Leif Klingensjö.