Terrorhot mot Stockholm var känt

2:52 min

Ekot avslöjar: Före attacken mot Drottninggatan i april 2017 fanns underrättelseinformation om attentatsplaner mot Stockholm hos specialpoliser i ett annat EU-land.

Långt från Sverige på ett möte med en polisenhet i ett europeiskt land togs hotet upp mot Stockholm. Det var tillräckligt allvarlig underrättelseinformation om ett akut hot, analyserad av experter, för att informera en grupp med specialpoliser, bara några dagar före terroristdådet. En erfaren specialpolis från gruppen beskriver den känsliga informationen för Ekot:

– Vi visste att det fanns ett hot, men var inte 100 procent säkra. Vi visste att en cell eller attentatsman kunde attackera.

Underrättelseinformationen kom från ett forum där IS-anhängare kommunicerade. En person med utländsk bakgrund som sympatiserade med IS var redo att gå till attack i centrala Stockholm mot en gata med många människor för att döda så många som möjligt, berättar specialpolisen. Men polisen uppger inte något namn på personen som ville gå till attack. Det är ett mycket stort flöde av uppgifter. Namnen skiftar hela tiden också, poängterar han.

Ekot skyddar specialpolisens identitet genom att använda en annan röst och berättar inte heller vilket land eller enhet han kommer från. 

Specialpolisen har stor erfarenhet av arbete med terrorism och grov brottslighet. När attentatet sen hade skett tänkte polisen att det var katastrofalt, säger han. Han är övertygad om att det som beskrivits för gruppen i förväg var också det som sen skedde.

Specialpolisen säger att det finns tydliga rutiner hos myndigheten för att förmedla underrättelseinformation till andra europeiska länder, men han vet inte om hans chefer gjort det.

Det är Säpo som normalt mottar den här typen av information från utlandet. Fredrik Hallström är biträdande chef för enheten för ideologiskt motiverade aktörer som arbetar med kontraterror kommenterar Ekots uppgifter.

– Just den här konkreta informationen som du talar om och ger information om den känner jag inte igen som en sådan som går att härleda till just attentatet på Drottninggatan. Det var ingen information som jag känner igen att vi hade vare sig innan eller efter attentatet, säger Fredrik Hallström.

Hur kommer det sig att de här uppgifterna fanns på en annan plats i ett EU-land?

– Det kan jag inte svara på hur andra EU-länder, säkerhetstjänster, underrättelsetjänster eller polistjänster hämtar in information ifrån olika forum eller olika kanaler där de får in sina underrättelser.

Har den här informationen fastnat någonstans?

– Den kan inte jag spekulera i.

Hade ni agerat om ni hade fått den här informationen?

– Vi hade hanterat den och vi hade bedömt den och vi hade agerat om vi bedömt den som trovärdig som är det normala, som är det brukliga.